PODRĘCZNIKI DO INFORMATYKI

Kto przetwarza moje dane?

Administratorem danych osobowych jest wydawnictwo Migra Sp. z o.o., ul. Świeradowska 51/57, 50-559 Wrocław (dalej „wydawnictwo”).
Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb wydawnictwa i nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.
Pewne dane mogą być przekazywane innym podmiotom (np. świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie) w celu realizacji umowy.

Skąd wydawnictwo ma moje dane osobowe?

Zgodę na przetwarzanie danych wyraziłeś w czasie rejestracji na naszej stronie. Dane osobowe zostały przekazane przez Ciebie w czasie rejestracji lub w trakcie korzystania ze stron udostępnianych przez wydawnictwo.

W jakim celu wydawnictwo przetwarza moje dane osobowe?

Dane przetwarzane są w celu:

Dodatkowo za Twoją zgodą dane przetwarzane są w celu:

Jak długo przechowywane są moje dane?

Dane osobowe przetwarzamy przez czas wykonywania usługi (posiadania przez Ciebie konta w systemie wydawnictwa), a także po jej zakończeniu w celu:

Jakie mam prawa?

Masz prawo do:

Z kim mogę się kontaktować w sprawie danych osobowych?

W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz się kontaktować pod adresem: biuro@migra.pl.
Adres pocztowy: Migra Sp. z o.o., ul. Świeradowska 51/57, 50-559 Wrocław.

*) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)